SYSTEM MASTER KEY MA ZA ZADANIE:Uporządkować gospodarkę kluczami, tzn. zlikwidować niepotrzebne zapasy kluczy, z którymi często nie wiadomo co zrobić, jak je przechowywać czy zabezpieczyć oraz uprościć użytkowanie zamków.

Zapewnić oczekiwane bezpieczeństwo zewnętrzne (przed włamaniem)

Wysokiej klasy zamki (identyczne z występującymi w handlu zamkami klasy "C"-najwyższy atest) stanowią gwarancję odporności na nieuprawnione otwarcie. Praktyka wskazuje na bardzo wysoką skuteczność zamków używanych przez naszą firmę. Natomiast klucze o unikalnym wzorze przekroju są skutecznie chronione przed nieuprawnioną duplikacją, podrobieniem.

Zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne (przed nieporozumieniami pomiędzy pracownikami oraz przed ewentualnym szpiegostwem gospodarczym)

Udostępnienie pracownikowi klucza, którym otworzy tylko te drzwi, do których otwarcia jest uprawniony zapewnia pełną kontrolę nad pracą poszczególnych osób (zamki wyposażone w elektronikę rejestrują również próbę nieprawnego otwarcia).

Z kolei w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko lub rozwiązania umowy o pracę, mamy gwarancję, że nie dorobił sobie klucza, a więc odbierając egzemplarz udostępniony po przyjęciu do pracy możemy przekazać go następnemu pracownikowi bez konieczności wymiany zamków.

Najważniejszym zadaniem systemu jest zapewnienie błyskawicznego dostępu do wszystkich pomieszczeń w firmie w przypadku pożaru czy innej wyższej konieczności (ostatnie wydarzenia na świecie nie pozwalają na lekceważenie zagrożeń np. ataku terrorystycznego). Ewakuacja osób, a często również mienia jest wówczas znacznie uproszczona, a służby odpowiedzialne za likwidację zagrożenia (strażacy, saperzy) zajmują się swoimi zasadniczymi działaniami, a nie np. wyważaniem drzwi, do których klucz ma osoba nieobecna w danym momencie.2009 © Barkey Poznań Jarosław Barszcz
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
TAGI: master key, masterkey, klucz generalny, system zamków